• Bærekraft

ANSVARLIGHET

Vi opptrer med stort ansvar når vi designer og produserer produkter. Forbruk har stor innvirkning på våre klimautfordringer, og Voksi har valgt å aldri gå på akkord med designkvalitet eller gjøre snarveier i produksjonen. Vårt håp er at tiden og kreftene vi legger ned i produktene våre vil hjelpe deg å ha glede av dem i veldig lang tid. Vi tror på en fremtid der vi kjøper mindre, men kjøper bedre.