Klikk for å lese vilkår og betingelser i nettbutikken

PRIVACY STATEMENT HTS

(Henvisninger til HTS i denne personvernerklæringen gjelder alle selskaper i konsernet, inkludert
følgende: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, HTS Besafe AS, HTS Packline AS, HTS Safety AB og Hamax
SOM.)

HTS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsteder eller hvis du er ansatt i HTS.
HTS behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter til enhver tid
og i samsvar med alle tiltak vedtatt av offentlige myndigheter.

Vi er opptatt av å sikre at du kan føle deg trygg på at dine personlige data blir behandlet i et
sikker og ansvarlig måte. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan
vi samler inn personopplysninger og formålene vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om
hvordan vi beskytter dine personopplysninger, til hvem vi avslører dataene og dine rettigheter.

2. HVA ER PERSONLIGE DATA?

Personopplysninger er all informasjon som kan kobles til en individuell person, direkte eller indirekte,
inkludert navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

3. HVEM ER DATABEHANDLEREN?

HTS Hans Torgersen & Sønn AS (Sundvollhovet, NO-3535 Krøderen), representert av Jostein Støen, IT
Manager, er databehandleren for personopplysningene vi behandler i forbindelse med bruk av vår
nettsteder og tjenester, eller når du kontakter oss på annen måte.

4. HVA TYPE PERSONLIGE DATA PROSESSER VI?

HTS behandler data som navn, personnummer, postadresse, e-postadresse, telefonnummer,
IP-adresser og brukernavn.

Å gi oss tilgang til dine personlige data er frivillig. I noen tilfeller kan det imidlertid hende at vi trenger det
data for å tilby avtalte tjenester eller for å utføre en arbeidskontrakt.

5. FOR HVILKE FORMÅL BRUKER VI PERSONLIGE DATA?

Vi behandler også personopplysninger slik at vi kan tilby tjenester som avtalt med kunden også
som for annen kundeadministrasjon. I fortsettelse herav behandler vi personopplysninger for å kunne
registrere nye kunder. Vi kan også behandle dine personopplysninger til andre formål hvis du samtykker
til dette.

Dataene vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både data levert av deg og dataene vi
samle når du bruker våre nettsteder.

6. HVORDAN BESKYTTER VI PERSONLIGE DATA?

HTS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får gevinst
tilgang til dine personopplysninger og at all databehandling i tillegg er i samsvar med
gjeldende lovgivning. Disse tiltakene inkluderer regelmessige konsekvensutredninger for databeskyttelse, tekniske
systemer og fysiske prosedyrer for informasjonssikkerhetsstyring og rutiner for verifisering
av forespørsler om tilgang og utbedring.

Med mindre du ellers blir informert, lagres personopplysningene som HTS behandler på servere
eies av HTS og drives av Office Center Hønefoss eller Microsoft.

Hvis vi blir klar over et sikkerhetsbrudd i et av våre IT-systemer som kan påvirke dine rettigheter, gjør vi det
vil varsle deg skriftlig via e-post eller tekstmelding. HTS er også forpliktet til å varsle norske data
Beskyttelsesmyndighet for sikkerhetsbrudd innen 72 timer fra HTS ble kjent med dette
brudd.

7. NÅR SLETTER VI PERSONLIGE DATA?

HTS lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å tilby våre tjenester eller utføre
formålet med behandlingen på annen måte.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt ditt eksplisitte samtykke til avsløring av dine personopplysninger, vil de bare være det
utlevert til andre parter hvis dette er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser knyttet til
den aktuelle oppgaven.

Vi deler også personopplysninger til underleverandørene våre, og muligens også offentlige myndigheter hvis det er en
lovpålagt opplysningsplikt.

9. DIN RETTIGHETER

Reglene for databeskyttelse og personvern gir deg en rekke rettigheter, inkludert rett til tilgang, rett til
retting og rett til sletting av personopplysningene som vi har lagret om deg. Fra og med 25
Mai, du vil også ha rett til dataportabilitet. Dette betyr at du for eksempel har rett
for å motta dine personlige data i et maskinlesbart format. Du har også rett til å innvende mot
behandling av personopplysninger samt til personlig profilering og automatiserte avgjørelser. Angående
krav om sletting, gjelder dispensasjon for data som er nødvendige for at vi skal kunne gi et
tjenesten du fremdeles ønsker å ha tilgang til eller hvor det er en lovpålagt forpliktelse til å lagre
data for en bestemt periode.

10. VÅR BRUK AV COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler for å logge bruken av alle våre nettsteder og nettbutikker. Hensikten med slik hogst er å
føre statistikk over bruken og å ha et grunnlag for å forbedre nettstedet. Du kan velge å avvise
bruken av informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Imidlertid kan dette ha effekt at du
vil ikke ha tilgang til noen av tjenestene våre.

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

HTS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil bli varslet i
hendelsen av betydelig