Inspiration

Det är inte svårt att skapa bra sovrutiner

Karin Naphaug har med sina effektiva sömnråd för barn blivit en sömnexpert för norska föräldrar. Nu delar hon med sig av sina bästa tips till Voksis läsare.

– Jag får ofta höra från föräldrar att de har provat allt. De har fått massor med råd från vårdcentralen, läkare, vänner och andra mammor, men inget har hjälpt. De har ofta provat många olika varianter, men bebisen sover fortfarande inte. Det viktigaste är att hitta ett sätt som fungerar för en själv och sedan hålla sig till det så att barnet får en chans att lära sig rutinerna. Som förälder måste man ha regler. Bebisar föds ju utan att veta hur saker och ting fungerar.

Karin Naphaug blir entusiastisk när hon pratar om barn, föräldrar och sömn.

– Det här är något som alltid har intresserat mig. När jag själv hade små barn märkte jag hur viktigt det är att både barnet och föräldern sover bra. Då fanns det inte så mycket hjälp att få, så jag gjorde helt klart en del misstag, berättar Karin.

Genom sitt arbete som både specialistsjuksköterska och allmän sjuksköterska såg hon hur viktig sömnen är i vardagen, för både barn och föräldrar.

– När föräldrarna kom till kliniken frågade de ofta när barnet skulle börja sova en hel natt. Många ställde samma fråga. Det var då jag bestämde mig för specialisera mig på just sömn.

Naphaug beskriver sömnbrist som något som i stor grad påverkar samhället, både då och nu. Så hon slutade som sjuksköterska och började sitt arbete mot att bli den expert hon är idag.

Ärligare idag

Nu, nitton år senare, är hon som sömnterapeut glad över att föräldrar har blivit ärligare och mer öppna när det handlar om barnens sömnproblem. Förr var det många som gömde sig bakom en fasad och låtsades som om barnet sov utan problem. Det skapade en felaktig bild av hur många som faktiskt kämpade med barnens sömn. Idag är människor mer öppna och det har blivit lättare att be om hjälp.

– Det är såklart bra, men det som gör mig allra gladast är all positiv återkoppling från föräldrar, far- och morföräldrar och, inte minst, barnen själva. Det är en obeskrivlig känsla att ta kontroll över något och se hur livet förändras när man sover hela natten och vaknar utvilad, menar Karin.

Hon är dock noga med att påpeka att alla barn har nätter eller kortare perioder när de har svårt att sova. Men det betyder inte att de har sömnproblem.

– Det fungerar ju inte så att alla barn alltid sover hela natten i sträck. Alla har i perioder nätter när man sover lite eller ingenting, och när sömncykeln hela tiden pendlar från djup till ytlig sömn. Karin säger att det till exempel är ganska vanligt i samband med att barnet får tänder. Hon fortsätter:

– Jag tror inte att det är bra att föräldrar har för höga förväntningar på barnets sömn, och därför pratar jag mycket om barns sömncykel med föräldrarna. De allra yngsta barnen befinner sig till största delen i den ytliga sömnen med både ljud och ansiktsuttryck som följd. Förstagångsföräldrar är ofta snabba med att ta upp barnet för att lugna det, men då stör man övergången från den ytliga till den djupa sömnen.

Om barnet störs i den övergången kan det upplevas som att barnet har svårt att hitta ett bra sömnmönster, och det kan leda till svårare problem längre fram.

Tidsbristen en fälla

När brukar man definiera barnets sömnbrist som ett problem?

– Det brukar definieras som ett problem när man som förälder känner att man inte orkar mer på grund av att barnet eller föräldern inte får sova ordentligt. Det är troligtvis något som stör ett barn som alltid vaknar när det är på väg in i djupsömnen och som oftast inte sover mer än 30–40 minuter i sträck. Det barnet är ofta övertrött eller van vid att bli upplockad och få positiv uppmärksamhet.

– Vilken är den vanligaste fällan föräldrar går i när det handlar om sömn?

– Våra vardagliga plikter, både på jobbet och hemma, påverkar oss. Vi har fullt upp och ofta jobbar båda föräldrarna heltid. Man kommer hem sent men vill ändå umgås med barnet innan det är dags att gå och lägga sig. Det slutar ofta med att barnet blir övertrött, vilket leder till orolig sömn och tidiga morgnar.

Karins tips till föräldrar som kämpar med bebisens sömnmönster redan från start är att det är lättare att få in bra rutiner när barnet blivit tre månader.

– Vid tre månaders ålder producerar barn själva tillräckligt mycket av kroppens eget sömnhormon, melatonin, för att det ska vara lätt att få in bra rutiner. Jag har ofta hört föräldrar säga att allt förändrades just den dag när barnet blev tre månader.

Kroppsspråk

Naphaug menar också att föräldrarnas kroppsspråk har stor betydelse för barnens sovrutiner.

– Det handlar om att vara lugn och slappna av. När jag kommer på hembesök har barnet ofta sovit bra natten före. Jag tror att det beror på att föräldrarna vet att hjälpen är nära och därför slappnar av lite.

Ett stressat kroppsspråk kan ge motsatt effekt, och det kan till exempel uppstå om föräldrarna är oense om hur de ska lösa situationen.

– Man börjar kanske bråka lite. Blir lite irriterad. Det märker barnet.

För större barn har den digitala utvecklingen under senare tid bidragit till ett nytt potentiellt problem: Lättillgänglig underhållning. En bra tumregel är att lägga undan alla skärmar åtminstone en timme före läggdags för att undvika sömnrelaterade problem. Det är också viktigt att tänka på att föräldrarnas skärmar också påverkar barnens sömnmönster.

– Det finns till exempel mammor som sitter med telefonen när de ammar. Det är helt otänkbart för mig. Kontakten mellan mamman och barnet vid amning är avgörande för hjärnans utveckling under barnets första två år.

– Påverkar det sömnen också?

– Det gör det alldeles säkert. Brist på socialt samspel, stimulans och kontakt kan leda till att barn blir oroliga, säger Karin.

Ha tråkigt

– I de fall där jag rekommenderar att föräldrarna stannar kvar hos barnet tills det har somnat säger jag alltid åt föräldrarna att inte sitta med en skärm. Det ska vara mörkt i rummet, och därför får man helt enkelt finna sig i att ha tråkigt ett tag. Många föräldrar tar med sin iPad eller liknande när de ska sitta bredvid sängen. Den lyser upp rummet och är väldigt stimulerande för ett litet barn. Och det hjälper inte alls.

Det är dock en myt att hela lägenheten eller huset måste vara tyst när barnet sover.

– Det finns ett helt kapitel om det i min bok. En del barn är känsliga för ljud precis när de somnar, men när de väl kommit ner i djupsömnen kan man till och med spela hög musik utan att väcka dem. Man behöver inte smyga runt hemma bara för att man har barn. Man ska kunna prata i telefon eller ha gäster.

– Men hur påverkas barnet om det verkligen har sömnproblem?

– Sömnbrist leder till måna problem. Barn blir ofta trötta, gnälliga och klängiga. De får dessutom mycket negativ återkoppling från omgivningen på grund av hur de uppför sig. Det är viktigt att komma ihåg att barn inte kan förklara med ord att de inte sovit bra på nätten, så som vi vuxna kan. Andra symtom på sömnbrist är dålig aptit och att samspelet med andra barn inte fungerar. Det kan också vara bra att känna till att barn som regel befinner sig i djupsömnen under den första tredjedelen av natten. Då bildas tillväxthormon hos barnet, och därför är sömnen extra viktig under den perioden.

Barn och föräldrar – inte så olika

Sömnbrist kan tära på både barnet och föräldrarna, men när man väl tagit de första stegen mot en lösning och får bra hjälp på vägen ser man snabbt en positiv förändring.

– För barnets del är förändringen tydlig. Skillnaden är helt enkelt ett nöjt barn istället för ett missnöjt barn. Med mer och bättre sömn blir barnet mer tillfreds, får bättre aptit och ler oftare. Det sociala samspelet med barnet blir också lättare.

Och om barnet sover bra händer samma sak med föräldrarna. Med ett positivt sömnmönster blir hela familjens samspel bättre.

– Det är viktigt att föräldrarna hjälper barnet att lugna ner sig tillräckligt för att kunna sova själv, avslutar Karin.

När det fungerar når även föräldern ganska snabbt samma lugn. Det är trots allt inte så stor skillnad på barn och föräldrar.

Karin Naphaugs nio sömntips för barn

  • Hitta en bra strategi och håll dig till den. Skapa bra läggningsrutiner.
  • Undvik för mycket stimulans åtminstone en timme före läggdags.
  • Det är inte ovanligt att barn under perioder vaknar på nätterna. Det kan ofta kopplas till barnets utvecklingsfaser.
  • Tänk på ditt kroppsspråk när det är dags för barnet att sova. Om du är stressad blir barnet också stressat.
  • Undvik skärmar i rummet när du väntar på att barnet ska somna.
  • Ta inte upp en bebis som gör ljud och grimaserar. Då kan du störa barnets sömnmönster.
  • Jobbar du sent? Ta inte av barnets sovtid för att umgås.
  • Det är okej att bli irriterad men inte när barnet är med. Be då någon annan ta över, och ta en paus.
  • Har ditt barn svårt att sova? Be om hjälp tidigt.