Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av HTS BeSafe AS, organisationsnummer 502062 – 4994 , (nedan kallat Voksi), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Voksi. Vid försäljning till konsument tillämpar Voksi de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Voksi nätbutik (www.voksi.com/sv/) kallas nedan Voksi.

Allmänt

Voksi säljer barn- och babyprodukter via internet till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare.

Beställning

Kunder från Sverige kan bara beställa Voksi-produkter från voksi.com/sv.

Beställning görs på vår hemsida voksi.com/sv. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.

Vi ber er uppmärksamma att vi tyvärr inte levererar till Åland.

Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.

Betalning

I kassan betalar du med Klarna. Beloppet blir reserverat på ditt konto och dragning sker i samband med att varorna skickas från oss.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur HTS BeSafe, org. Nr 502062 – 4994 , e-post market@hts.no, samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller när Voksi tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på voksi.com och har kontakt med vår kundservice.

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Voksi är personuppgiftsansvarig för att Voksi behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

HTS BeSafe AS

Mogölsvägen 28

554 75 Jönköping, Sverige

 

Tel.: +46 36 18 16 90

E-post: support@voksi.com

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Voksikonto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig.

Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:
• Namn
• Adress (leverans- och räkningsadress)
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kundnummer
• Köphistorik
• IP-adress och information om användning av webbplatsen
• Personuppgifter som du anger vid kontakt med HTS BeSafe, t.ex. med kundservice eller via Mina sidor

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar.

När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering:

5.1 Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support
Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
Typ av personuppgifter:
• Namn, adress, e post, telefonnummer
• Orderinformation
• Leveransinformation
• Betalinformation
• Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.2 Fullföljande av lagkrav
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen
Typ av personuppgifter:
• Namn, adress, e post, telefonnummer
• Orderinformation
• Leveransinformation
• Betalinformation

5.3 Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas
Typ av personuppgifter:
• Namn, adress, e post, telefonnummer
• Orderinformation
• Leveransinformation
• Användning av webbplats
• Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.4 Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort
Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
Typ av personuppgifter:
• Namn, adress, e post, telefonnummer
• Orderinformation
• Leveransinformation
• Betalinformation
• Användning av webbplats

5.5 Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott
Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver
Typ av personuppgifter:
• Namn, adress, e post, telefonnummer
• Orderinformation
• Leveransinformation
• Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Voksi sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 7 för mer detaljer.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Voksi har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Voksi lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Voksi räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Voksi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Voksi rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Voksi om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:

På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl tillXXX@XXX.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Cookies

Voksi använder sig av cookies för att kunna förse dig med en bättre tjänst. De flesta nyare webbläsare är inställda för att per automatik acceptera cookies. Men om du ej önskar detta, kan du ändra inställningar i din webbläsare.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

12. Kontaktuppgifter

Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

HTS BeSafe AS

Mogölsvägen 28

554 75 Jönköping, Sverige

Tel.: +46 36 18 16 90
E-post: support@voksi.com

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Voksi eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

 

Betalning

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickas det inom kort ut en orderbekräftelse till din e-post. Där finns information om din beställning. Kontrollera alltid din bekräftelse och kontakta oss på kundtjänst snarast om något känns oklart.

 

 

Ångerrätt, Öppet köp & Returer

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. En förutsättning för att returnera varan är att den är oanvänd, oskadad och att alla eventuella etiketter sitter kvar. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning.

 

Vid returer tillkommer en fraktkostnad på 129,- SEK.

Så returnerar du en vara

Returnera en vara genom att följa dessa steg:

  1. Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Försegla paketet noggrant.
  2. Skicka ett mail till market@hts.no, vi skickar en retursedel som du då får via mail eller sms. Därefter går du till ett ombud och visar fram denna kod och då skrivs en returhandling ut.
  3. Lämna in paketet på ett PostNord-ombud. Spara kvittot som returbevis.

 

Återbetalning av varan som returnerats sker inom 14 dagar.

 

Retur eller byten gäller inte för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl exempelvis underkläder, kosmetiska produkter och amningsinlägg.

Returfraktkostnaden dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp. Om du ångrar ditt köp och önskar returnera hela din order ska du kontakta kundservice inom 14 dagar efter du har mottagit din order och meddela att du önskar ångra ditt köp. Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum.

Så byter du en vara:

Om du önskar byta din vara till en annan storlek, färg eller modell ska du returnera varan enligt instruktionerna ovan och lägga en ny beställning på den vara du önskar. Kontakta kuntjänst för att se om vi har varan på lager som du önskar byta till. När vi har hanterat din retur får du pengarna tillbaka minus returfrakt. Se ovan för returvillkor och priser på returfrakt.

14 dagars ångerrätt

När du handlar på Voksi.com har du rätt att öppna och testa din produkt. Ångerrätten gäller inte för hygienprodukter. En avgift kan dras av från din återbetalning om produkten returneras i försämrat skick, läs mer nedan.
Om du ångrar ditt köp kan du returnera produkten och få pengarna tillbaka. Du har ångerrätt i 14 dagar och ångerfristen gäller från den dag du mottar din produkt.

 

2.0 Reklamation av trasiga varor

När du handlar hos Voksi har du 1 års garanti på alla produkter, och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundservice. Vi kommer att be dig att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen.

Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av Voksi. Beroende på situationen kan du erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.

Är du osäker på om du har rätt till byte eller retur, var god kontakta vår kundtjänst. Ogiltiga returer kommer skickas tillbaka till kund mot ett förskott på portokostnaden.

 

3.0 Leverans & Frakt

 

Fraktkostnad:

Fri frakt erbjuds vid köp över 999 SEK. Vid köp av andra produkter till en slutsumma under 999 SEK tillkommer en frakt kostnad på 59 SEK.

Önskar du få varan skickad med hemleverans så kostar detta 109 SEK

 

Leveransbekräftelse:

När paketet lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till PostNord som levererar din order inom utsatt tid för valt fraktsätt. Voksi kan därför inte lämna någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan paketet når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.

Leveranssätt

Leverans av beställda varor sker med Postnord.

 

Utlämningsställe

Väljer du att få din vara levererad till utlämningsställe levereras den alltid till närmaste ombud. Så snart paketet har anlänt till ditt utlämningsställe skickas en SMS-avisering till dig som du tillsammans med legitimation behöver vid uthämtning.

Du kan även använda ditt kollinummer för att lösa ut din order, kollinummer hittar du på din orderbekräftelse.

 

Ej uthämtad vara

Om beställd vara inte hämtas ut och kommer i retur till Voksi debiteras du som kund 299 SEK för att täcka kostnaden för frakt + returfrakt + administration. Detta gäller även för varor som returneras på grund av ofullständig eller felaktig adress etc.

 

4.0 Reklamationer

Vid reklamationer eller skadad produkt ber vi dig att mejla bilder, ordernummer, namn och reklamationsorsak till kundtjänst. Vi kommer därefter återkomma till dig med vidare instruktioner. HTS BeSafe AS står för returfrakten för godkända reklamationer. Vid reklamationer följer HTS BeSafe AS riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

5.0 Rea/Erbjudanden

Rea gäller så långt lagret räcker. Erbjudanden utan ett tydligt slutdatum gäller så långt lagret räcker. Voksi reserverar sig mot eventuell slutförsäljning vilket kan resultera i delleveranser. Vid större kampanjer kan det vara så att vårt lagersaldo inte uppdateras tillräckligt snabbt, vid ett sådant tillfälle har HTS BeSafe rätt till att makulera den order som inkommit efter dess att vårt lagersaldo varit slut. Du som kund kommer då bli kontaktad.

 

6.0 Priser

I priserna ingår moms med 25% för alla beställningar. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Voksi inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

 

Force Majeur
Händelse utanför Voksi kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force Majeure, vilket innebär att Voksi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Med Force Majeure avses vanligen bland andra krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (såsom översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk samt nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet.

 

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Voksi tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-post. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

Kontakt

HTS BeSafe AS

Mogölsvägen 28

554 75 Jönköping, Sverige

Kundservice

Telefon: +46 36 18 16 90
E-post: support@voksi.com

HTS Besafe AS förbehåller sig rätten att ändra eventuella fel i köpevillkoren och har rättigheter att göra löpande ändringar