Klikk for å lese vilkår og betingelser

PRIVACY STATEMENT HTS


(Hänvisningar till HTS i denna integritetsförklaring gäller alla företag i gruppen, inklusive
följande: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, HTS Besafe AS, HTS Packline AS, HTS Safety AB och Hamax
SOM.)
HTS behandlar personuppgifter om dig när du besöker våra webbplatser eller om du är anställd i HTS.
HTS behandlar personuppgifter i enlighet med de gällande lagar och förordningar som gäller vid varje given tidpunkt
och i enlighet med alla åtgärder som antagits av offentliga myndigheter.
Vi är fast beslutna att se till att du kan känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas i en
säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetsförklaring ger dig information om hur
vi samlar in personuppgifter och de syften för vilka vi använder dem. Den innehåller också information om
hur vi skyddar dina personuppgifter, till vilka vi avslöjar uppgifterna och dina rättigheter.

2. VAD ÄR PERSONLIGA DATA?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en enskild person, direkt eller indirekt,
inklusive namn, postadress, e-postadress, IP-adress och telefonnummer.

3. VEM ÄR DATAKONTROLLEN?

HTS Hans Torgersen & Sønn AS (Sundvollhovet, NO 3535 Krøderen), företrätt av Jostein Støen, IT
Manager är databehandlaren för de personuppgifter som vi behandlar i samband med användning av vår
webbplatser och tjänster, eller när du kontaktar oss på något annat sätt.

4. VILKT TYP PERSONLIGA DATA GÖR VI?

HTS behandlar data som namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer,
IP-adresser och användarnamn.
Det är frivilligt att ge oss tillgång till dina personuppgifter. Men i vissa fall kan vi behöva det
data för att tillhandahålla avtalade tjänster eller för att utföra ett anställningsavtal.

5. FÖR VAD SYFTE ANVÄNDER VI PERSONLIGA DATA?

Vi behandlar också personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster som överenskommits med kunden också
som för annan kundadministration. I fortsättningen härmed behandlar vi personuppgifter för att kunna
registrera nya kunder. Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra ändamål om du samtycker
till detta.
Uppgifterna vi samlar in för ovanstående syften inkluderar både data som du tillhandahåller och de uppgifter vi
samla in när du använder våra webbplatser.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

HTS har fastställt rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte vinner
åtkomst till dina personuppgifter och att all databehandling dessutom är i enlighet med
nuvarande lagstiftning. Dessa åtgärder inkluderar regelbundna konsekvensbedömningar av dataskydd, tekniska
system och fysiska procedurer för hantering av informationssäkerhet och rutiner för verifiering
av begäranden om åtkomst och rättelse.
Såvida du inte blir informerad, lagras de personuppgifter som HTS behandlar på servrar
ägs av HTS och drivs av Office Center Hønefoss eller Microsoft.
Om vi ​​blir medvetna om ett säkerhetsbrott i ett av våra IT-system som kan påverka dina rättigheter, vi
meddelar dig skriftligen via e-post eller textmeddelande. HTS är också skyldigt att meddela de norska uppgifterna
Skyddsmyndigheten för eventuella säkerhetsbrott inom 72 timmar efter det att HTS blev medveten om
brott.

7. NÄR RADERER VI PERSONLIGA DATA?

HTS lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller utföra
syftet med behandlingen på något annat sätt.

8. FÖR VEM AVSLÖJAR VI PERSONUPPGIFTER?

Om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut dina personuppgifter, kommer de bara att vara det
lämnas till andra parter om detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med
uppgiften i fråga.
Vi avslöjar också personuppgifter till våra underleverantörer, och eventuellt också till offentliga myndigheter om det finns en
lagstadgad informationsskyldighet.

9. DINA RÄTTIGHETER

Reglerna för dataskydd och integritet ger dig ett antal rättigheter, inklusive rätt till tillgång, rätt till
rättelse och rätt till radering av de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Från och med 25
Maj, du har också rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du till exempel har rätt
för att ta emot dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att invända mot
behandling av personuppgifter samt till personlig profilering och automatiserade beslut. Angående
krav på radering gäller ett undantag för data som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en
tjänst som du fortfarande vill ha åtkomst till eller där det finns en lagstadgad skyldighet att lagra
data för en viss period.

10. VÅRT ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies för att logga in användningen av alla våra webbplatser och webbutiker. Syftet med sådan loggning är att
hålla statistik över användningen och ha en grund för att förbättra webbplatsen. Du kan välja att avslå
användningen av kakor genom att ändra dina webbläsarinställningar. Men det kan ha effekt att du
har inte tillgång till några av våra tjänster.

11. FÖRÄNDRINGAR AV PRIVACY-UTSKOTTET

HTS förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetsförklaring. Du kommer att meddelas i
händelsen av betydande